Plaćanje na rate


 

 1. Preko NLB shopping kartice.
  1. Plaćanje na reate od 2-12 mjeseci, od 60,00KM do 1000,00 KM.
  1. 0% Kamate, bez dodatnih troškova. (Ako nemate NLB shopping karticu, obratite se u najbližu NLB banku).
 1. Preko mikrokreditne organizacije "Kreddy.ba".
  Plaćanje na rate od 3-36 mjeseci, iznosi od 100,00KM do 6000,00KM. Mjesečna kamate 2%, bez dodatnih troškova.

  Potrebno sledeće:
  - Naš predračun
  - Potvrda o prebivalištu ili režiski račun na ime kupca
  - Zadnja platna lista ili ugovor o radu
  - Ovjerena kopija lične karte