Plaćanje na rate


Preko NLB shopping kartice.

Plaćanje na reate od 2-12 mjeseci, od 60,00KM do 1000,00 KM.

0% Kamate, bez dodatnih troškova. (Ako nemate NLB shopping karticu, obratite se u najbližu NLB banku).